අසම සම බෙදිල්ල සහ කැපිල්ල. 2017 අය වැයෙන් ජනාධිපතිට සහ මුදල් ඇමතිට 32%යි ඇමතින් 20 කට 2%යි..

October 11, 2016 at 10:00 am | lanka C news
අසම සම බෙදිල්ල සහ කැපිල්ල. 2017 අය වැයෙන් ජනාධිපතිට සහ මුදල් ඇමතිට 32%යි ඇමතින් 20 කට 2%යි..

ලබන වසරේ සදහා යෝජිත අයවැයෙන් රජයේ සමස්ථ වියදම් රුපියල් බිලියන 1819 කි. එයින් 32% එනම් රුපියල් බිලියන 589.9 ක් වෙන්කොට ඇත්තේ ජනාධිපතිවරයාට සහ මුදල් අමාත්‍යවරයාටයි අමාත්‍ය මණ්ඩලයට කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් 50 ක් ඇතුලත් වන අතර එයින් 20 දෙනෙකු සඳහා වෙන්කොට ඇත්තේ සමස්ථ අයවැයෙන් 2% ක ප්‍රමාණයකි.

එම අමාත්‍යාංශය 20 අතුරින් පවා අමාත්‍යාංශය හරි අඩකට එනම් 10 ක් සඳහා වෙන්කොට ඇත්තේ සමස්ථ අය-වැයෙන් සීයට දශම පහකි 0.5% කි, එනම් බිලියන 8 දශම 7කි එම අමාත්‍යාංශ අයත් වනුයේ රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සoවර්ධන – කබීර් හසීම්, පෙට්ට්‍රොලියම් සම්පත් – චන්දිම වීරක්කොඩි, ප්‍රාදේශිය සoවර්ධන – ෆිල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් ෆොන්සේකා, ජාතික භාෂා – මනෝ ගනේෂන්, විශේෂ ව්‍යයාපති – ආචාර්ය සරත් අමුණුගම, විදේශ රැකියා ප්‍රවර්ධන – තලතා අතුකෝරළ, සoවර්ධන උපායමාර්ග හා ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳාම- මලික් සමරවික්‍රම, විදුලිබලය හ පුනර්ජනනීය බලශක්ති – රoජිත් සියඹලාපිටිය, බුද්ධසාසන – විජයදාස රාජපක්ෂ, සoචාරක හා ක්‍රිස්තියානි කටයුතු – ජෝන් අමරතුංග යන අමාත්‍යවරුන් වෙතයි,

ඊලඟට පිලිවෙලින් වාරය හා නාවුක- අර්ජුන රණතුංග, ටෙලිකොම් සහ ඩිජිටල් පහසුකම් – හරෙන් ප්‍රනාන්දු, කාන්තා හා ලමා කටයුතු – චන්ද්‍රානි බණ්ඩාර, නිවාස හා ඉදිකිරීම් – සජිත් ප්‍රේමදාස, කදුරට නව නිවාස වතු යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රජා සoවර්ධන – පලනි දිගම්බරම්, අපදා කලමනාකාර – අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා, තිරසාර සoවර්ධන හා වනජීවි – ගාමිණී ජයවික්‍රම පෙරේරා, ප්‍රාථමික කර්මාන්ත – දයා ගමගේ. ක්‍රීඩා – දයාසිරි ජයසේකර, විද්‍යා හා තාක්ෂණ – සුසිල් ප්‍රෙම් ජයන්ත යන අමාත්‍යවරුන් වෙනුවෙන් බිලියන 35 .5 ක් ද එකතුව කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් 20 දෙනා වෙනුවෙන් බිලියන 44.1කි එය සමස්ථ අයවැය වන බිලියන 1819 න් 2 % දශම 4කි,

ඉහත අයවැය වෙන්කිරීම් අනුව රටේ සoවර්ධනයක් වැඩි කිරීමට මෙන්ම රටට විදේශ විනිමය බලාපොරොත්තු වන අමාත්‍යාංශය වන නිවාස හා ඉදිකිරීම්, විදේශ රැකියා ප්‍රවර්ධනය, අපනයනය සහ ආයෝජන ප්‍රවර්ධනය, සoචාරක විදුලිබල වැනි අමාත්‍යාංශය හරහා රටේ ආර්ථිකයට මෙන්ම සමාජ සුබසාධන කටයුතුවල අපේක්ෂිත ප්‍රගතිය බලාපොරොත්තු වීම සැක සහිතය.

29 views
Main News