ආගමික අන්තවාදය ඉගැන්වීම තහනම් කෙරේ.. එය ත‍්‍රස්වාදී ක‍්‍රියාවක්..- ජනපතිගෙන් තවත් ගැසට්ටුවක්..

April 30, 2019 at 12:00 pm | lanka C news
ආගමික අන්තවාදය ඉගැන්වීම තහනම් කෙරේ.. එය ත‍්‍රස්වාදී ක‍්‍රියාවක්..- ජනපතිගෙන් තවත් ගැසට්ටුවක්..

ආගමික අන්තවාදය පැතිරවීම, ඉගැන්වීම ආදිය තහතම් කරමින් ජනාධිපති මෛත‍්‍රිපාල සිරිසේන මහතා විසින් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

එවන් කටයුතු වල යෙදීම ත‍්‍රස්තවාදයට අනුබල දීමක් ලෙස නිවෙද්නයේ දැක්වෙයි.

හදිසි නීතිය රෙගුලාසි යටතේ ජනාධිපතිවරයාට පැවරී ඇති බලතල අනුව මෙම ගැසට් නිවේදනය ප‍්‍රකාශයට පත් කර ඇත.

264 views

18 Comments to “ආගමික අන්තවාදය ඉගැන්වීම තහනම් කෙරේ.. එය ත‍්‍රස්වාදී ක‍්‍රියාවක්..- ජනපතිගෙන් තවත් ගැසට්ටුවක්..”

 1. john the baptice says:

  මැදපෙරදිග වහල් සේවයට යන එකත් තහනම් ක‍රන්න

 2. Love nature says:

  Ideology of Salafism and Wahhabism

  The ideology of Salafism and Wahhabism is built upon a narrowly defined religious text. Methodologically, they are literalist and puritanical in their approaches to Islamic theology and law.

  In matters of jurisprudence, Salafis and Wahabbis subscribe to the Hanbali mazhab (school of thought) and law. However, many of them claim no specific affiliation to any particular mazhab. Instead, they claim to follow the stronger opinion among the Salaf based on the Quran and the Sunnah (the Prophet’s Traditions).

  But one who studies their views in jurisprudence will find their origins in the Hanbali school of fiqh. Even Ibn Taimiyah, a famous Islamic theologian in the medieval period and his student, Ibn Qayyim, the two scholars most referred to by the Salafis and Wahhabis, adopted the methodology of the Hanbali school.

  To maintain the purity of Islam, Salafis and Wahhabis attempt to combat what they view as deviant and heretical practices such as offering prayers at tombs, glorifying ‘holy places’ and ‘saints’. Such are classified as shirk, kufr (infidelity), riddah (apostasy), and bid’ah (innovation). They strongly reject any belief and practices that are not enjoined by the Quran and the Prophet.

  For example, Salafis and Wahhabis claim that Sufi practices such as tawassul (intercession between man and God) which had accrued over the centuries since the pristine period of Islam threatens tawhid (monotheism or the belief in the oneness of God). They believe that bid’ah resulted from the adoption of local cultures by Islamic missionaries in their attempts to attract new converts. However, this blend of Islam and customs helped significantly the conversion process to Islam by making it accessible to wider audiences.

  Ideologically, Salafism is wider than Wahhabism. Salafi thought has existed for hundreds of years and has spread throughout the Muslim world and beyond. Wahhabism only existed from the mid 18th century. While it is true that Wahhabism is Salafism, it is only one of Salafism’s many orientations. Salafi and Wahhabi are not two sides of the same coin.

 3. charles says:

  It is great decision. The teaching is one makes difference of a person. At least people will say you try do some thing even though it is not good enough. Ranil will be known as a traitor to Sinhalese.

Main News