ආණ්ඩුවට කඬේ යන අපිටත් නාවික හමුදාපතිගේ පහර දීම ගැන රටට කියන්න හරි හමන් උත්තරයක් හදාගන්න බෑ.. – බාහු

December 15, 2016 at 4:02 am | lanka C news
ආණ්ඩුවට කඬේ යන අපිටත් නාවික හමුදාපතිගේ පහර දීම ගැන රටට කියන්න හරි හමන් උත්තරයක් හදාගන්න බෑ.. – බාහු

නාවික හමුදාපතිවරයා විසින් හම්බන්තොට වරායේදී මාධ්‍යවේදියෙකුට පමර දීම නිසා ‘ආණ්ඩුවට කඬේ යන අපිටත් රටට කියන්න හරි හමන් උත්තරයක් හදාගන්න’ බැරි වී ඇති බව නව සම සමාජ පක්‍ෂ නායක වික‍්‍රමබාහු කරුණාරත්න මහතා පවසයි.

57 views
Main News