ආණ්ඩුවේ තව ලොක්කෙක් ඉල්ලා අස්වේ..

October 25, 2021 at 3:00 pm | lanka C news
ආණ්ඩුවේ තව ලොක්කෙක් ඉල්ලා අස්වේ..

ජාතික ළමාරක්ෂක අධිකාරියේ සභාපතිවරයා සිය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස් වී තිබේ.

පුද්ගලික හේතු මත ධුරයෙන් ඉවත් වන බව මහාචාර්ය මුදිත විදානපතිරණ මහතා දැනුම් දී ඇත.

34,306 views
Main News