ආණ්ඩුවේ පසුපෙල දෙකඩ කරන්න ඇමතිවරයෙකුගේ මෙහෙයුමක්..

December 5, 2021 at 2:10 pm | lanka C news
ආණ්ඩුවේ පසුපෙල දෙකඩ කරන්න ඇමතිවරයෙකුගේ මෙහෙයුමක්..

ආණ්ඩුවේ කැබිනට් අමාත්‍යවරයෙකු විසින් ම ආණ්ඩු පක්ෂයේ පසුපෙළ මන්ත්‍රීවරුන් දෙකඩ කිරීම සඳහා මෙහෙයුමක් ආරම්භ කර ඇති බව වාර්තා වෙයි.

ආණ්ඩුවේ ම අමාත්‍යවරුන්ට චෝදනා කරන්නැයි ඉල්ලමින් ඔහු පසුපෙළ මන්ත්‍රීවරුන් කිහිප දෙනකු පවසා ඇති බව සදහන්ය.

එමෙන්ම තෝරාගත් මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් සඳහා පමණක් මෙම අමාත්‍යවරයා විසින් මෑතකදී සාදයක් ද සංවිධානය කර තිබූ බව වාර්තා වෙයි.

40,918 views

One Comment to “ආණ්ඩුවේ පසුපෙල දෙකඩ කරන්න ඇමතිවරයෙකුගේ මෙහෙයුමක්..”

  1. ගැමුණු says:

    මේ කතාව ඇත්තක්ද? ඇත්ත නම් කව්ද ඔය ඇමතියා? ගම්පහ කැ ගහන ඇමතිද?දැන ගන්න ආසයි

Main News