ආණ්ඩුවේ බදු මේනියවට විරුද්ධව බස් ගැමුණු මානව හිමිකම් කොමිෂන් යයි…

September 28, 2016 at 1:20 pm | lanka C news
ආණ්ඩුවේ බදු මේනියවට විරුද්ධව බස් ගැමුණු මානව හිමිකම් කොමිෂන් යයි…

පුද්ගලික බස් හිමියන්ට ආදායම් බදු අයකිරීමට රජය විසින් ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ගයට විරුද්ධව පුද්ගලික බස් හිමියන්ගේ සoගමයේ සභාපති ගැමුණු විජේරත්න මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවට පැමිණිලි කරයි.

මෙම පැමිනිල්ල මුදල් අමාත්‍ය රවි කරුණානයක්, මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් සහ ආදායම් බදු කොමසාරිස් ජෙනරාල්ට විරුද්ධවයි.

මෙහිදී ඔහු වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ රටේ පුද්ගලික බස් රථ 20000ක් පමණ විශාල සේවාවක් මගින්ට සපයන අතර එම සේවාවම සපයන ලoගම වෙනුවෙන් බස් රථ 5000 ක් නඩත්තු කිරීමට මසකට රුපියල් බිලියනක් පමණ රජය වැය කරන බවත්ය.

පුද්ගලික බස් හිමියන් මෙතරම් සේවාවක් රජය වෙනුවෙන් කරන අවස්ථාවක එම බස් හිමියන් සඳහා ආදායම් බදු අය කිරීමෙන් පැහැදිලිවනුයේ වර්තමාන රජය ටැක්ස් මේනියාවකින් පෙලෙන බවයි.

44 views
Main News