ආණ්ඩුවේ බොන්ඩ් හෙලුව දෝරේ ගලයි.. හොරට ගැසු ගැසට් අනුව 2015 දෙසැම්බරයේදීත් ශ්‍රී මෙරට නිල ජනාධිපති, මුදල් ඇමති මහින්ද රාජපක්ෂයි…

February 25, 2017 at 12:00 pm | lanka C news
ආණ්ඩුවේ බොන්ඩ් හෙලුව දෝරේ ගලයි.. හොරට ගැසු ගැසට් අනුව 2015 දෙසැම්බරයේදීත් ශ්‍රී මෙරට නිල ජනාධිපති, මුදල් ඇමති මහින්ද රාජපක්ෂයි…

1997 දී මහා භාණ්ඩාගාර සඳහා අවශ්‍ය මුදල් දේශීයව ණය වශයෙන් ලබා ගැනිම ආරම්භ විය. ඒ අනුව මහා බැංකුවේ රාජ්‍ය ණය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් වෙළෙඳපොළට භාණ්ඩාගාර බැදුම්කර හා භාණ්ඩාගාර බිල්පත් අලෙවි කිරීම ආරම්භ කරන ලදි.

මෙහිදී පාර්ලිමේන්තුව විසින් අදාළ වර්ෂයක් වියදම් වෙනුවෙන් විසර්ජන පනත අනුමත කිරීමෙන් පසු එම වර්ෂයට අවශ්‍ය මුදල් ප්‍රමාණය ණය ලෙස ලබා ගනි. අනුමත මුදලට සමානව භාණ්ඩාගාර බැදුම්කර හෝ භාණ්ඩාගාර බිල් පත් වරින් වර මුදල් වෙළෙඳපොළ අධ්‍යයන කිරීමෙන් තරගකාරි පොලි අනුපාතයට මහා බැංකුව විසින් ප්‍රාථමික වෙළෙඳපොළ හරහා තැරව්කරුවන්ගෙන් ලබා ගනි.

රජයේ සංවර්ධනය කටයුතුවලට වසරකට වැඩි කාලයක් සඳහා ලබා ගන්නා ණය භාණ්ඩාගාර බැදුම්කර ලෙසත්, වසරකට අඩු කාලයක් සඳහා ලබා ගන්නා ණය භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වශයෙන් හදුන්වනු ලබන අතර විශේෂයෙන්ම වෙළෙඳපොළ තරගකාරිත්ව සහ පොලි අනුපාතයේ වාසිය සැලකිල්ලට ගෙන කෙටි කාලයක් සඳහා ණය ලබා ගැනෙන ණය මේ ඝනයට අයත් ය.

එමෙන්ම ආරම්භයේ සිටම පුරුද්දක් වශයෙන් වෙළෙඳපොළ පොලි අනුපාතිකයේ වෙනස්වීම හා රටේ මුදල් සංසරණය යන කරුණු සැලකිල්ලට ගෙන අවශ්‍ය ණය මුදල තීරණය කිරිමෙන් පසුව මහා බැංකුව විසින් පලකරන ප්‍රසිද්ධ දැන්වීමකින් පසුව එම දැන්වීමේ සඳහන් ප්‍රමාණයට අනුව ණය ලබා ගැනිම සිදු කරයි, ඒ අනුව රජයට අවශ්‍ය මුදල් අදාළ වසර පුරා ලබාගෙන වසර අවසානයේ එම ප්‍රසිද්ධ දැන්වීම අනුව වෙන්දේසියේ දි ලබා ගත් මුදල් ප්‍රමාණය, ගෙවිය යුතු පොලිය , සහ ගෙවන කාලය ඇතුළත් කොට අතීතයට බලපාන සේ ගැසට් පත්‍රය මුද්‍රණය කිරීම සම්ප්‍රදායක් මෙන්ම අදාළ වර්ෂයේ ගිනුම් කටයුතු සම්පූර්ණ කිරීමකි.

ඒ අනුව පුරුදු පරිදි 2014 වසර සඳහා වෙන්දේසි කල දිනය, ලබාගත් ණය මුදල ප්‍රමාණය,ණය ලබා ගත් කාලය පරිච්ඡේදය, සහ ඒ සඳහා වාර්ෂික ගෙවිය යුතු පොලිය ඇතුළු කරුණු ඇතුළත් වෙන්දේසි පැවත්වූ සෑම දිනයන්ම ආවරණය වන පරිදි අදාළව ගැසට් පත්‍රය 2015 ජනවාරි මාසයේදී 01 වෙනිදා ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ අත්සනින් යුතුව මුද්‍රණය කොට ඇත.

පුදුමයකට මෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා විසින් අත්සන් කොට 2015 ජනවාරි 01 වෙනිදා මුද්‍රණය කොට ඇති 1895/19 ගැසට් පත්‍රයේ ඔහු නිල පාලනයේ නොසිටි කාලය සඳහා එනම් 2015 මුදල් වර්ෂයේ ලබාගත් ණය ප්‍රමාණය,ගෙවිය යුතු අදාළ පොලිය, බැදුම්කරයේ කල් පිරෙන දිනය (කාලය පරිච්ඡේදය) සඳහන් කොට එම අදාළ ගැසට් පත්‍රයේ තිබිම විමතියට කරුණකි.

එමෙන්ම එම ගැසට් පත්‍රයේ මුදල් ඇමති ලෙස මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපති තුමා හරියටම ප්‍රශ්න ගත බැදුම්කරය වූ 2015 පෙබරවාරි 27 දින රුපියල් බිලියන 10.058 ක් වසරක පොලිය සීයයට12.5%ක් සහ අවුරුදු 30 ක් කාලය සඳහා ලබා ගැනිමට අනුමැතිය දී ඇත.

එමෙන්ම ඔහුගේ නිල කාලය 2015 ජනවාරි 08 වෙනිදා අවසන් වූ පසුත් 2015 වසර පුරාම වෙන්දේසියේ ලබා දිය යුතු පොලිය, මුදල ප්‍රමාණය සහ කාලය මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා විසින් තීරණය කොට තිබීම ආශ්චර්යකි.

මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයාගේ රජයේ අවසාන බැදුම්කරය 2014/12/30 දින වසරකට පොලිය 7.88% වෙන්දේසි කොට ඇත.

2014/12/30 වෙනි දින මහා බැංකුව විසින් නිකුත් කල නිල නිවේදනය පහත පලවේ) එහෙත් ඊට වඩා 4% ක් වැඩි පොලියක් මෛත්‍රී-රනිල් ආණ්ඩුවට එනම් වසරකට 11.75% පොලියට (2015/02/27 වෙනි දින මහා බැංකුව විසින් නිකුත් කල නිල නිවේදනය පහත පලවේ) ණය ලබා ගනිමට අනුමැතිය ලබා දී ඇත්තේ මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා වීමත් ඊට ආසන්න පොලියකට මහා බැංකුවේ හිටපු අධිපති ගේ බෑනාගේ සමාගම වෙන්දේසියේදී ලබා ගැනිමත් පුදුම සහගතයි.

එමෙන්ම 2015 වසර සඳහා මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා විසින් පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමත කොට තිබු අයවැය වාර්තාව වෙනුවට 2015 ජනවාරි 08 වෙනිදා පත්වූ රජය අතුරු අයවැය වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කොට පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය ගන්නා ලදි. එය සත්‍යයක් නම් මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයාගේ නිල කාලය 2015 ජනවාරි 8 වෙනිදායින් පසු අවසන් වී ඇති බවත් ඒ අනුව මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව නිල වශයෙන් තම කාලය අවසන් කොට ඇති බව ස්ථිර බව මෙයින් පැහැදිලිවම පෙනේ.

කරුණු එසේනම් මෛත්‍රී-රනිල් ආණ්ඩුවේ අතුරු අයවැයේ විසර්ජන පනතට අනුව පාර්ලිමේන්තුව අනුමත කොට ඇති වියදම් සඳහා ණය ලබා ගත යුතුය. එමෙන්ම හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා තීරණය කොට ඇති පොලියටම එතුමා බලයේ නැති අවස්ථාවක වර්තමාන මුදල් ඇමති රවි කරුණානයකත් මහා බැංකුව අයත්ව තිබු අගමැති සහ ආර්ථික කටයුතු ඇමති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් ණය ලබා ගැනිම කිසිසේත්ම නොකළ යුතුය,

මෙම ගැසට් පත්‍රයට අනුව මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා තමන්ගේ ප්‍රතිවාදියා විසින් පාලනය කරනු රජයක ඉදිරි වසර සඳහා පාර්ලිමේන්තුව විසින් අනුමත කොට ඇති අතුරු අයවැය සඳහා අවශ්‍ය වියදම් වෙනුවෙන් මහා බැංකුවේ විසින් පවත්වනු ලබන බැදුම්කර වෙන්දේසිවල දිනයන්, අවශ්‍ය ණය ප්‍රමාණයන්, වෙන්දේසියේ දි තැරව්කරුවන් විසින් ඉදිරිපත් කිරීමට යෝජිත පොලිය, වැනි ඉතා වැදගත් කරුණු නිශ්චිතවම ප්‍රකාශ කොට ගැසට් කිරීම යුක්ති සහ ගත නොවනු ඇත.

එමෙන්ම එසේ එම කටයුත්ත මෛත්‍රී-රනිල් ආණ්ඩුව මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපති ලවා කරවා ගත්තා නම් එය ඉතා නරක පූර්වාදර්ශයක් වනු ඇත, මහින්ද රාජපක්ෂ රජයේ ආර්ථික වැඩපිළිවෙළ දැඩිව විවේචන කොට මෛත්‍රී-රනිල් ආණ්ඩුව බලයට පත්කොට යහපාලනය ඇති කිරීමට වෙහෙස මහන්සි වූ සිවිල් සංවිධාන වලට මෙන්ම යහපාලන රජයේ ආර්ථික විශේෂඥයන්ට කරනු ලැබු මහත් නිගාවක් වනු ඇත.

එමෙන්ම එම නින්දිත ක්‍රීයාව සාධාරණසමාජයක් සඳහා වූ ජාතික ව්‍යාපාරේ සභාපති මහාචාර්ය සරත් විජේසුරියට අනුව ඉතාම අව ලස්සන ක්‍රියාවක් මෙන්ම මහින්ද රාජපක්ෂට ජනාධිපති රෙදි නැතිව කඩේ යෑමකි.


80 views

12 Comments to “ආණ්ඩුවේ බොන්ඩ් හෙලුව දෝරේ ගලයි.. හොරට ගැසු ගැසට් අනුව 2015 දෙසැම්බරයේදීත් ශ්‍රී මෙරට නිල ජනාධිපති, මුදල් ඇමති මහින්ද රාජපක්ෂයි…”

 1. HB Rathnayeke says:

  බොන්ඩ් හොරා කරෙන් දැනේ,

 2. ජයම්පති සේනානායක says:

  අයියෝ සිරිසේන ගෝලයෝ ටික නියගය අස්සේ ඇදගෙන නානවා නේද?

 3. සමන් says:

  මහින්ද රාජපක්ෂ අපේ ජනාධිපතිතුමා අමරුවේ දාන්න ගිහින් මුන් හැත්තම හැදි ගෑවිලා යනවා.

 4. sadoni says:

  rate janadipathi kenek nathi wonahama ohoma dewal wenawa. apita inne janadipathi kenekk nemeyi ne, sawokya amathi kenek ne. ekayi me.

 5. Dickie Bird says:

  Guuuuuuuuuu naagena … gande behe………….mehemath Yahapalana sakkili godak. !!!!!!!!!!!!!
  Koooooooo Polonnaruwe rilawa?????????????

  Kawda bola gazette ekata athsan kale?……. Punishment eka Pol Ula.

 6. සුරවීර says:

  මුන් ඔක්කෝම දෙයියන්ගේ හාල කාල,

 7. Aba says:

  This may have been purposely done!
  Afterall those TOP OFFICIALS and Politicians are not babies!!

 8. රාහුල කොලුවා says:

  ඡනවාරි 1 වෙනිදා කියන්නේ ඡනාධිපතිවරණයේ උච්චතම දින ගණන්.. මහින්ද රට වටේ මීටින් තිය තිය යනකොට ගැසට් උස්සං අත්සන් ගන්න මහින්දගේ පස්සේ ගිය මුදල් අමාත්‍යංශයේ නිලධාරියා අල්ල ගත්තම හරි… මහින්දගේ අත්සනත් හොරට ගහලා ගැසට් එක ගහලා නං බඩු අතේ මාට්ටු….

 9. සරෝජනී ජයසේන says:

  මුන්ට වැරදුනේ ඔතනයි. රට බේරාගත් නායකයාට අපහාස කරන්න හැම වෙලේම බොල්ද උත්සහයක යෙදෙනවා.

 10. sesath says:

  1895/19 ගැසට් එක හොඳට බලන්න. දිනය 2015-01-01. බැඳුම්කර විකුනලා තියෙන්නේ 2012-01-01.
  ඒ දවසට අදාලව ඔය කියන මිලියන 13,300 බැඳුම්කර ගිණුම් වලට සටහන් දාලා තිබුනොත් හරි, මේකට අදාළ බැඳුම්කර කවුරු හරි ගනුදෙනු කලොත් හෝ ළඟ තබා ගත්තොත් ඔප්පු නොකරම දඬුවම් කරන්න පුළුවන් නේද? මමනම් හිතන්නේ උසාවි ඕනැත් නැ.

  මේවා අර රත්තරන් අශ්වයෝ. ලම්බෝර්ගිනී. හෙලිකොප්ටර් වගේ නෙමේ. අතේම මාට්ටු වෙලා. දැන් කියයි නීතිය අතට ගන්න එපා කියලා. අතට ගන්න නීතියක් තියෙන්න එපාය. නේද??

Main News