ආණ්ඩුවේ මන්ත‍්‍රී සුපිරි ‘හමර්’ රථයක් ගෙන්වයි.. බදු නැති වටිනාකම කෝටි 4.4යි..

October 12, 2016 at 10:00 am | lanka C news
ආණ්ඩුවේ මන්ත‍්‍රී සුපිරි ‘හමර්’ රථයක් ගෙන්වයි.. බදු නැති වටිනාකම කෝටි 4.4යි..

ආණ්ඩුවේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රීවරයෙක් විසින් හමර් වර්ගයේ ජීප් රථයක් ඇනැවුම් කර ඇති බවත් එහි බදු නැති වටිනාකම මිලියන 44ක් බවත් සිරස පැතිකඩ වැඩසටහනේදී සාකච්චාවට ලක් විය.

ශ‍්‍රී ලන්කන් ගුවන් සේවයේ ලීසිං සමාගමට ඩොලර් මිලියන සියයක් පොරොන්දු වී ඇති බවස එහිදී හෙලි විය.

493 views