ආණ්ඩු වෙනසක් එනවා.. ශ‍්‍රීලනිප ආණ්ඩුවක ඇමතිකමක් ගන්නවා.. – ඉල්ලා අස්වූ ප‍්‍රියංකර කියයි..

January 1, 2017 at 2:10 pm | lanka C news
ආණ්ඩු වෙනසක් එනවා.. ශ‍්‍රීලනිප ආණ්ඩුවක ඇමතිකමක් ගන්නවා.. – ඉල්ලා අස්වූ ප‍්‍රියංකර කියයි..

දැඩි ලෙස ජනතා අප‍්‍රසාදයට පත්වෙමින් තිබෙන වත්මන් ආණ්ඩුවට තව දුරටත් ගමනක් නැති බව සිය පළාත් පාලන හා පළාත් සභා රාජ්‍ය ඇමති ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වූ ප‍්‍රියංකර ජයරත්න මහතා පවසයි.

ඉදිරියේදී ආණ්ඩු වෙනසක් ඇති විය හැකි යයිද පවසන හිටපු ඇමතිවරයා ශ‍්‍රීලනිප ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීමට අද වන විට අවස්ථාව ලැබී ඇතැයිද කියා සිටී.

ජනතාවගේ දැඩි ඉල්ලම මත තමන් ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වූ බවද පවසන ඔහු ඉදිරියේදී ශ‍්‍රීලනිප ආණ්ඩුවක් බිහිවුවහොත් ඇමති ධුරයෙක් ලබා ගන්නා බවද සදහන් කරයි.

27 views