ආත්ම ගණනක් පවු පල දෙන පාපකර්මයක් ලංකාවේ දිගම දුම්රිය උමං මග ඇතුලේ..

October 10, 2018 at 5:30 pm | lanka C news
ආත්ම ගණනක් පවු පල දෙන පාපකර්මයක් ලංකාවේ දිගම දුම්රිය උමං මග ඇතුලේ..

හැටන් සිංගිමලේ දුම්රිය උමං මාර්ගයේ බැද තිබෙන වැහිලිණි කුඩු කඩා දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශවල පිහිටි ඇතැම් සුපිරි සංචාරක හෝටල් වලට  අලෙවි කිරිමේ ජාවරම සිදු කරගෙන යන බවයි ප්‍රදේශවාසින්  පවසයි.

උඩරට දුම්රිය මාර්ගයේ හැටන්  දුම්රිය ස්ථානයේ සිට බදුල්ල දෙසට කිලෝමිටර ½ පමණ එපිටන් පිහිටි දැනට ලංකාවේ දිගම දුම්රිය උමං මාර්ගය වන්නේ සිංගිමලේ දුම්රිය උමං මාර්ගයයි.එය දුර කිලෝ ම්ටර් 1 කට ආසන්නය.

එම දුම්රිය උමං මාර්ගය හරහා දිනකට විශාල පිරිසක් ගමන් කරන අතර  උමං මාර්ගයෙන් එපිට පිහිටි තේ වතු යායවල් වලට පිවිසිමට ඇති කෙටිම මාර්ගය මෙම දුම්රිය උමං මාර්ගය හරහා පිහිටා ඇත.

දිවා කාලයේ වුවද පන්දම් හා ටොච් එල් දල්වාගෙන එම දුම්රිය උමං මාර්ගය තුලින් විශාල පිරිසක් ගමන් කිරිම  හමුවේ රාත්‍රි කාලයේ තවත් ජාවාරම්කරුවන් පිරිසක් එම උමගේ බැද තිබෙන වැහිලිණි කුඩු කඩා අලෙවි කිරිමේ ජාවාරමක් ආරක්ෂක අංශවල පවා අසු නොවි සිදු කරන බවයි එම දුම්රිය උමං මාර්ගයෙන් දිනපතා ගමන් කරන ජනතාවද කියා සිටින්නේ.

සිංගිමලේ රක්ෂිතය හරහා ඉදි කර තිබෙන මෙම උමං මාර්ගයේ ලක්ෂ ගණනින් වැහිලිණි කුඩු බැද තිබෙන අතර , එම වැහිලිහිණි කුඩු වල රාත්‍රි කාලයේ වැහිලිහිණියන් ගත කරයි.

ඇතැම් කුඩු වල වැහිලිණි  පැටවුන්ද විශාල වශයෙන් සිටින අතර එම ජාවාරම් කරුවන් රාත්‍රි කාලයේ දුම්රිය ධාවනය නොවන අවස්තාවල  වැහිලිණි කුඩු කැඩිමේ ජාවාරම ජයටම  සිදු කරගෙන යන  බවයි එම දුම්රිය මාර්ගය හරහා ගමන් ගන්නා ජනතාව කියා සිටින්නේ.

වැහිලිහිණි කුඩු කැඩිම සදහා උණ බට වලින් සකස් කර ගන්නා ලද  ඉණිමගවල් සදා උමං මාර්ගයේ ගල මුදුණේ පවා බැද තිබෙන වැහිලිණි කුඩු තියුණු ආයුධයක් යොදා හුරා කඩා ගන්නා බවයි ප්‍රදේශවාසින් කියා සිටින්නේ.

එම කුඩුවල සිටින වැහිලිහිණි පැටවුන් සහ බිත්තර දුම්රිය මාර්ගයට දමා කුඩු පමණක් ජාවාරම් කරුවන් රැගෙන යන බවත්, එසේ කඩා ගන්නා වැහිලිණි කුඩු අධික මිලකට රැගෙන යාමට පිටතින් ජාවාරම්කරුවන් හැටන් ප්‍රදේශයට  පැමිණෙන බවයි ප්‍රදේශවාසින් කියා සිටින්නේ.

සිංගිමලේ බිංගයේ පමණක් නොව උඩරට දුම්රිය මාර්ගයේ වැහිලිණි කුඩු බැද ඇති සැම දුම්රිය උමං මාර්ගයකම වැහි ලිහිණි කුඩු කැඩිමේ ජාවාරම සිදු කරන බවද පැවසෙයි.

ඇතැම් සුපිරි සංචාරක හෝටල් වල  මෙම වැහි ලිහිනි කුඩු වලින් විශේෂ සුප් වර්ගයක් පිලියෙල කරන බවත්, එම සුප් කොප්පයක් විශාල මුදලකට අලෙවි කරන බවත් , එම සුප් බිම සදහා සංචාරකයන්ගෙන් විශාල ඉල්ලුමක් පවතින බවයි පැවසෙ

වැහිලිහිණියා ආරක්ෂිත  පක්ෂියෙකු ලෙස වනජිවි හා තුරුලතා අඥ පනතෙන්  නම් කර ඇති අතර ,වැහිලිණි වර්ග කිහිපයක් ශ්‍රි ලංකා තුල වෙසෙන බවයි  වනජිවි නිලධාරින්ද කියා සිටින්නේ.

වැහිලිහිණියාගේ කෙල වලින්  බිත්තර දැමිම සදහා වසරකට එක් වතාවක් කුඩුව බැගින් බදින බවත්,එම කුඩුවල එකවරකට බිත්තර 1 සිට 3 දක්වා දමන බවය වනජිවි නිළාරින් කියා සිටින්නේ.

ඉතා අහිංසක පක්ෂියෙකු ලෙස හැදින්වෙන වැහිලිණියා ඉතා උස් තැන්වල කුඩු බදින බවත්, එම කුඩු කැඩිමේ ජාවාරම්කරුවන් නිතියෝ රැහැනට කොටුකර ගැනිමට අවශ්‍ය කටයුතු කරන ලෙස ආරක්ෂක අංශවලින් එම  දුම්රිය උමං මර්ගය ඔස්සේ ගමන් කරන ජනාතාව ඉල්ලා සිටියි.

– හැටන් රංජිත් රාජපක්ෂ

908 views