ආනන්ද-නාලන්ද ගැටුමෙන් තවත් සිදුන් පහක් රෝහලට… වාහන තොගයකට බර හානි..

February 15, 2017 at 6:48 pm | lanka C news
ආනන්ද-නාලන්ද ගැටුමෙන් තවත් සිදුන් පහක් රෝහලට… වාහන තොගයකට බර හානි..

ආනන්ද හා නාලන්ද විදුහල් අතර ඇතිවූ ගැටුමෙන් තුවාල ලද තවත් සිසුන් පස් දෙනෙකු කොළඹ ජාතික රෝහලට ඇතුලත් කර තිබේ.

බස් රථ දෙකක්, වෑන් රථ දෙකක් හා මෝටර් රථ කිහිපයකටද ගැටුමෙන් අලාබ සිදුව ඇත.

127 views
Main News