ආනයනික කිරිපිටි වල ප‍්‍රමිතිය පරික්ෂාවට කිසිම ආයතනයක් නෑ.. වැටලීම් නිලධාරීන් අමාරුවේ…

February 17, 2019 at 8:40 am | lanka C news
ආනයනික කිරිපිටි වල ප‍්‍රමිතිය පරික්ෂාවට කිසිම ආයතනයක් නෑ.. වැටලීම් නිලධාරීන් අමාරුවේ…

සමස්ත ලංකා පාරිභෝගික අධිකාරි විමර්ශන නිලධාරීන්ගේ සංගමය විසින් නිකුත් කරන ලද මාධ්‍ය නිවේදනයක් මෙහි දැක්වෙයි.

කිරි පිටි වල අන්තර්ගතය පරික්ෂාකිරීමට පාරිභෝගික අධිකාරියට බෑ….

පසු ගිය දිනවල මහත් ආන්දෝලනයකට තුඩු දුන් ආනයනික කිරිපිටි වල අඩංගුයයි කියන සත්ව තෙල් හෝ ආගන්තුක දෑ සම්බන්ධව ප්‍රකාශ සම්බන්ධ අප සංගමය ඉතා අවධානයෙන් සිටින බවත්,එ සම්බන්ධව වගකිවයුතු රාජ්‍ය ආයතනවල පරික්ෂණයන් සම්බන්ධ අවධියෙන් සිටින බවත් ප්‍රකාශ කිරීමට කැමැත්තෙමු.

කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය බුද්ධික පතිරණ මහතා විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කල ආනයනික කිරිපිටි වල අඩංගු යයි සැක කරන ඌරු තෙල් පිළිබඳ පැමිණිල්ල වැඩිදුරටත් පරික්ෂා කර වාර්තා කරන ලෙස පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියට යොමු කරන ලෙස ලෙස ගරු සභා නායක අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා විසින් පාර්ලිමේන්තුවේ ගරු කතානායකතුමාගෙන් ඉල්ලා සිටින ලදි.

එහෙත් අප සංගමය ඉතා වගකීමෙන් යුතුව ප්‍රකාශ කර සිටින්නේ මේ පිළිබඳ පරීක්ෂණ සිදුකිරීමට අවශ්‍ය දැනුම හෝ තාක්ෂණික ශක්තිය පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය වෙත නොමැති බවයි.පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය වෙත ලැබෙන පැමිණිලි පිළිබඳව සාම්පල් නියැදි ලබා ගැනීම ඉතා වගකීමෙන් යුතුව අධිකාරිය විසින් සිදු කලද ,අවශ්‍ය පරීක්ෂණ සදහා එම සාම්පල් වෙනත් රාජ්‍ය ආයතන වෙත යොමු කර පරික්ෂණ වාර්තා ලබා ගැනීම පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියේ ක්‍රම වෙදය වේ.රජයේ රස පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව, ITI ආයතන, ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ අනුමත ආයතන වැනි එකක වෙත යොමු කර ලැබෙන වාර්තා පදනම් කරගෙන අවශ්‍ය නීතිමය පියවර ගැනීම සිදු කිරීම අධිකාරියේ ක්‍රමය වේ.

එහෙත් මේ වන විට එවැනි ආයතන මගින් මෙම කිරි පිටි සම්බන්ධ පරික්ෂණයක් සිදු කල නොහැකි බව දන්වා සිටීම සමස්ත පාරිභෝගික ජනතාවටම විශාල අසාධාරණයක් සිදු වී ඇත.පුද්ගලික පරික්ෂණ ආයතන වල ස්වාධීනත්වය පිළිබඳ ගැටලු සහගත වන අතර ,එවන් වාර්තා පදනම් කරගනිමින් නීතිමය පියවර ගැනීමද අභීයෝගයට ලක් කිරීමට බහු ජාතික සමාගම් වලට හැකියාව ඇත.

එබැවින් මෙම තත්ත්වය මනා අවබෝධයක් ඇතිව විසදා ගතයුතු අතර ,සමස්ත පාරිභෝගික ජනතාවගේම ආහාර පාන වල සුරක්ෂිතව පිළිබඳ රජය දැඩිව අවධාරණය යොමු කකලයුතුව ඇත.මෙම ආනයනික කිරිපිටි වල සත්‍ය තත්වය රටට හෙලිදරව් කර ජනතාව ආරක්ෂා කිරීම රජයේ වගකිම බව පෙන්වා දෙන අප සංගමය, මේ පිළිබඳ සංගමයක් ලෙස ලබා දිය හැක පූර්ණ සහයෝගය ඉදිරියටත් ලබා දීමට තීරණය කර ඇත ඇති බව දන්වා සිටීමට කැමැත්තෙමු.

ලංකා දික්කුඹුර
ලේකම්
සමස්ත ලංකා පාරිභෝගික අධිකාරියේ විමර්ශන නිලධාරීන්ගේ සංගමය

613 views