ආනයනික සහල් තොග නිසි ප්‍රමිති පරීක්ෂාවකින් තොරව නිදහස් කිරිමේ පහසුකම්.. ආසනික් ප්‍රතිශතය කොතරම් නොදනී…

February 13, 2017 at 3:33 am | lanka C news
ආනයනික සහල් තොග නිසි ප්‍රමිති පරීක්ෂාවකින් තොරව නිදහස් කිරිමේ පහසුකම්.. ආසනික් ප්‍රතිශතය කොතරම් නොදනී…

රජය විසින් වර්තමානයේ පවතින සහල් හිගයට පිලියමක් ලෙස පිටරටින් ආනයනය කරනු ලබන සහල් තොග නිසි ප්‍රමිති පරීක්ෂාවකින් තොරව නිදහස් කිරිමේ පහසුකම් (Green Channel Facility) සලසා දෙන ලෙස කර්මාන්ත හා වානිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ඉල්ලීම පරිදි මුදල් අමාත්‍යාංශය විසින් රේගු අධ්‍යක්ෂවරයා වෙත උපදෙස් ලබා දී ඇත. ඒ අනුව මෙසේ ආනයනය කරන ලද සහල් සඳහා නිශ්චිත ප්‍රමිති සහතික ලබා දෙන SGS ආයතනයේ සහතික මෙරට දී නිසියාකාරව පරීක්ෂා කිරීමෙන් තොරව වෙළෙඳපොළ වෙත සහල් නිකුත් කිරීමට පියවර ගෙන ඇත.

මෙසේ ආනයනය කරන ලද සහල් විශාල ප්‍රමාණයක් තම්බා සකස් කල සහල් parboiled rice වන බැවින් එහි අඩංගු අකාබනික ආසානික් පිලිකා කාරක සමාන්‍ය තත්ත්වය වඩා එනම් rice to contain 100 ppb of arsenic ප්‍රතිසතයක් ආනයනය කල මෙම සහල් වල අඩංගු වේ.

එබැවින් නිසියාකාරව ප්‍රමිතිය පරික්ෂාවකින් තොරව රේගුව මගින් නිදහස් කල සහල්වල අකාබනික ආසානික් ප්‍රතිශතය ශ්‍රීලංකාවට නිෂ්පාදනය කරන සහල්වල වඩා බෙහෙවින් වැඩිව අඩංගු බැවින්, හැකිතාක් එම සහල් පරිභෝජනයට ගැනිමේදි ඇමරිකාවේ ආහාර හා ඖෂධ පරිපාලන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ලාබාදි ඇති උපදෙස් අනුව 1×6 එකට හයක් හෝ එකට දහයක් වන සේ ජලය එකතුකොට පිස ගැනීමෙන් (from six to 10 parts water to one part rice)මෙම පිලිකා කාරක ආසනික් ඉවත් කර ගැනිමට හැකි බවට නිර්දේශ කොට ඇත.

සහල් පිසගැනිමෙන් පසු අසානික් කාරක ඉවත්වන බවත් සහල් වර්ගවල අනුව අකාබනික ආසනික් ප්‍රතිශතය කොතරම් අඩංගු වන්නේ ද යන්න පහත සඳහන් වගුව පරික්ෂා කිරිමෙන් පැහැදිලි කර ගත හැකිය.

මූලාශ‍්‍රය මෙතනින්

163 views