ආනයනික සියළු ආහාර රටටම අවුරුද්දක් නොමිලේ බෙදා දිය හැකි මුදලක් නාස්ති වේ..

March 12, 2017 at 7:06 am | lanka C news
ආනයනික සියළු ආහාර රටටම අවුරුද්දක් නොමිලේ බෙදා දිය හැකි මුදලක් නාස්ති වේ..

2014 රජය වෙනස්වන විට රටේ ණය බර රුපියල් බිලියන 7390 ක් විය. ඉන් රුපියල් බිලියන 3113ක් ම විදේශ ණය විය.

2014 ජනවාරි සිට අද වන තුරු රුපියල 15% කින් බාල්දු වී ඇත.

ඒ අනුව එම තිබූ ණය ප්‍රමාණයම ගෙවීම සඳහා රටට රුපියල් බිලියන 3580 ක් අවශ්‍ය වේ (3113 x 115%)

වෙනත් වචන වලින් කියනවානම් රුපියල බාල්දු කර ගැනීමෙන් පමනක් වත්මන් රජය රටට රුපියල් බිලියන 467 ක පාඩුවක් සිදුකරගෙන ඇත ( රුපියල් කෝටි 46, 700 ).මෙය වසරක් තුල ලංකාවට පිටරටින් ගෙන්නන සියලු ආහාර නොමිලේ මිනිසුන්ට බෙදාදෙන්නට තරම් ප්‍රමානවත් මුදලකි.

– නාලක ගොඩහේවා FB

43 views