ආන්ඩුවේ මන්ත‍්‍රීනට ලක්‍ෂ හතක මාසික කුලියට වාහන ගන්නවා.. ඒක ආණ්ඩුවට ලාබයක්.. ඇයි අවුල්ද.. – රවි

November 18, 2016 at 1:20 pm | lanka C news
ආන්ඩුවේ මන්ත‍්‍රීනට ලක්‍ෂ හතක මාසික කුලියට වාහන ගන්නවා.. ඒක ආණ්ඩුවට ලාබයක්.. ඇයි අවුල්ද.. – රවි

මාසිකව රුපියල් ලක්‍ෂ 07ක කුලියකට ආණ්ඩුවේ මන්ත‍්‍රීන් 58ක් සදහා වාහන ගන්නේ කැබිනට් අනුමැතියෙන් බවත් ඉන් රජයට පාඩුවක් නොවන බවත් මුදල් ඇමති රවි කරුණානායක මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී කියා සිටියේය.

එම වාහන ලබා දෙන තුරු අදාල මන්ත‍්‍රීවරුනට මාසිකව රුපියල් ලක්‍ෂ දෙකක දීමනාවක් දෙන බවද ඔහු පැවසීය.

මෙම මෙහෙයුම් කල්බදු ක්‍රමයට වාහන ගැනීම නිසා රජය කිසිදු පාඩුවක් නොවන බවද ඉන් රජයට මිලියන 228ක් බදු ලෙස ලැබී ඇති බවත් කී ඇමති කරුනානායක ආණ්ඩුවේ මන්ත්‍රීන්ට කල යුතු වැඩ රාජකාරී බොහෝමයක් ඇති නිසා ඔවුන්ට වාහන දෙන බවද කීය.

15 views

2 Comments to “ආන්ඩුවේ මන්ත‍්‍රීනට ලක්‍ෂ හතක මාසික කුලියට වාහන ගන්නවා.. ඒක ආණ්ඩුවට ලාබයක්.. ඇයි අවුල්ද.. – රවි”

  1. Champa says:

    This is a blatant misuse of public money.

    The Government MPP can’t have both. In all fairness, their privilege to have a duty free vehicle should be revoked. That vehicle is given for them to use when performing their public duties. If they have sold the duty free vehicle, then they should buy a new vehicle out of their own money.

    This Finance Minister is a rogue who is only second to the Prime Minister.

  2. අනාථයිජනයා says:

    මෙහෙම තමා ඔයි යහපාලන පගාව බ්ජට් එක පාස් කරගන්න

Main News