ආපදාවට වැසු පාසැල් අද සිට යලි විවෘතයි…

June 5, 2017 at 8:02 am | lanka C news
ආපදාවට වැසු පාසැල් අද සිට යලි විවෘතයි…

පසුගිය දින කිහිපයේදී බල පෑ ආපදා තත්වය නිසා වසා දමන ලද බස්නාහිර, සබරගමු, දකුණු පළාත්වල පාසැල් අද දිනයේ සිට යලි විවෘත කර ඇත.

කෙසේ වෙතත් අවතැන් කදවුරු පවත්වාගෙන යන පාසැල් හා ආපදාවෙන් හානියට පත් පාසැල් තව දුරටත් වසා දැමීමට කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂවරුන්ට බලය පවර තිබේ.

28 views
Main News