ආපදාවෙන් මරණ හා අතුරුදහන් පිරිස 300ට ලං වේ..

May 30, 2017 at 12:40 pm | lanka C news
ආපදාවෙන් මරණ හා අතුරුදහන් පිරිස 300ට ලං වේ..

ආපදා තත්තවය හේතුවෙන් මිය ගිය ගණන මේ වන විට 193 දක්වා ඉහල ගොස් ඇතැයි ආපදා කලමණාකරන මධ්‍යස්ථානය සදහන් කරයි.

පුද්ගලයින් 94ක් පමණ අතුරුදහන් වී ඇති අතර 588,000ක පිරිසක් පීඩාවට ලක්ව, 77,000ක් දෙනා තවමත් අවතැන් ස්ථානවල රැදී සිටිති.

87 views
Main News