ආපදා තත්වය නිසා මැතිඇමතිලට වාහන ගෙන්වීම අත්හිටුවයි..

May 30, 2017 at 12:00 pm | lanka C news
ආපදා තත්වය නිසා මැතිඇමතිලට වාහන ගෙන්වීම අත්හිටුවයි..

පාර්ලිමේන්තුවේ මැති ඇමතිවරුන් සදහා මේ වසර තුලදී වාහන ගෙන්වීම අත්හිටුවීමට කැබිනට් මණ්ඩලය තිරණය කර ඇත.

ජනාධිපතිවරයාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් රැස්වූ කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් පවතින ආපදා තත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින් මෙම තීරණයට එළැඹ තිබේ.

128 views
Main News