ආයුර්වේද ඖෂධ සංස්ථාවේ මතුව ඇති ගැටළුව නිරාකරණය කිරීමට විමර්ශන කමිටුවක්…

September 15, 2016 at 9:57 pm | lanka C news
ආයුර්වේද ඖෂධ සංස්ථාවේ මතුව ඇති ගැටළුව නිරාකරණය කිරීමට විමර්ශන කමිටුවක්…

ශ‍්‍රී ලංකා ආයුර්වේද ඖෂධ සංස්ථාෙවි මතුව ඇති ගැටළුව පිළිබදව විමර්ශනය කිරීම සදහා කමිටුවක් සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය දොස්තර රාජිත සේනාරත්න මහතා විසින් පත් කරන ලදි.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් බී.ජී.එස්. ගුණතිලක මහත්මියගේ සභාපතිත්වයෙන් යුත් එම කමිටුවට ආයුර්ෙවිද ඖෂධ සංස්ථාෙවි නිලධාරීන්, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන්, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ නීති නිලධාරින් සහ විමර්ශන නිලධාරීන් ඇතුලත් වෙයි.

මතුව ඇති ගැටළු නිරාකරණය කිරිම සදහා අවශ්‍ය නිර්දේශ ඉදිරිපත් කරන ලෙස සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා එම කමිටුවට උපදෙස් ලබාදී ඇත.

– නිපුන් ඒකනායක

221 views