ආර්ථිකය සෘණ වෙයි.. සියළු ආර්ථික දර්ශක කඩා වැටේ.. අලූත්ම උණු උණු මහ බැංකු වාර්තාව මෙන්න..

December 3, 2016 at 9:20 am | lanka C news
ආර්ථිකය සෘණ වෙයි.. සියළු ආර්ථික දර්ශක කඩා වැටේ.. අලූත්ම උණු උණු මහ බැංකු වාර්තාව මෙන්න..

නව රජය බලයට පත්වීමත් සමඟම රටේ නායකයින් ලෝකයේ මිත්‍ර රාජ්‍යවල දිගින් දිගටම සංචාරයවල යෙදමින් පවසා සිටියේ කිසිදා නොවු විරු තරම් විදේශ ආයෝජන මෙන්ම නැති වූ විදේශීය වෙළෙඳපොළ අප රටට ලැබෙන බවයි.

එමෙන්ම පසුගියදා විශේෂයෙන්ම ප්‍රකාශ කර සිටියේ යූරෝපයට මාලු අපනයනයට නැවත අවස්ථාව ලැබුණ බවත් ඒ අනුව ශ්‍රීලංකාවට විශාල අපනයනය ආදායමක් ලැබෙන බවයි.

එමෙන්ම ලෝකයේ තිබෙන සෑම ආර්ථික සමුළුවකටම ආරාධනා ලැබ ජනාධිපතිවරයාත් අගමැතිවරයාත් සහභාගි වූ අතර ඒ අනුව ශ්‍රීලංකාවේ ජනතාවට විශාල බලාපොරොත්තුවක් ඇති කරමින් පවසා සිටියේ මහින්ද යුගයේ රටට එන්න අකමැත්තක් දක්වපු විශාල ආයෝජකයන් ප්‍රමාණයක් ශ්‍රීලංකාවේ කොටස් වෙළෙඳපොළ තුල ආයෝජනයනය කරන බවයි. එමෙන්ම සෘජු විදේශීය ආයෝජන ගෙන ඒමට විදේශීය රටවල් පොරකමින් සිටින බවයි.

ඒත් ඊයේ පලකරන ලද මහා බැංකුවේ අලුත්ම පුවත් පත් නිවේදනය මගින් කියවෙන්නේ 2016 මුල් මාස 8 එනම් අගෝස්තු දක්වා ගිය වසරටත් වඩා ඉතා භායනක තත්ත්වයකි එනම් සමස්ථ ආර්ථිකය මනින දර්ශකවලට අනුව රටට ආදායම් ගෙන දෙන ප්‍රධාන අංශ වන අපනයනය -4.1% කින් ගිය වසරට වඩා අඩුය.

කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ තුල තිබු විදේශ ආයෝජන ඉවත් කරගෙන ඇත එබැවින් -407% අඩු වි ඇත. එනම් ආයෝජනය සඳහා ආපු මුදලට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් රටින් ඉවත් කර ගෙන ගොස් ය.

එමෙන්ම රටේ සංවර්ධනයට අත්‍යවශ්‍ය සෘජු විදේශීය ආයෝජන FDI -37% අඩු වී ඇත.

183 views