ආර්ථික අර්බුදය නහයටත් උඩින් යයි.. කලූසල්ලි කාරයින්ට සල්ලි සුදු කරන්න නීතියෙන්ම අවසර දෙයි..

December 4, 2016 at 1:20 pm | lanka C news
ආර්ථික අර්බුදය නහයටත් උඩින් යයි.. කලූසල්ලි කාරයින්ට සල්ලි සුදු කරන්න නීතියෙන්ම අවසර දෙයි..

ආණ්ඩුවට බදු නොගෙවා ව්‍යාපාරිකකයින් විසින් විදේශවල සහ මෙරට සගවා ඇති මුදල් වෙනුවෙන් රජය විසින් විශේෂ බදු සමාවක් ලබා දීමට තීරණය කර ඇත.

මෙම බදු සමාව 2017 වසරේ මුල් කාර්තුව තුළදී ලබා දීමට නියමිත අතර ඊට අදාලය විශේෂ පාර්ලිමේන්තු පනතක්ද ඉදිරිපත් කිරීම නියමිතය. මෙවර අයවැය යෝජනාවලිය තුලද ‘ආයෝජන කළමනාකරණ පනත’ නමින් මෙම පනත ගැන සදහන් කර තිබින.

පේ‍්‍රමදාස ජනාධිපතිවරයාගේ කාලයේ 2001-2005 රනිල් වික‍්‍රමසිංහ පාලන කාලයේත් මේ ආකාරයේ බදු සමා ගණනාවක් ප‍්‍රදානය කරනු ලැබීය.

104 views