ආලාපාලූවෙක් කොළඹ රජයේ ඉඩමකින් තිස්‌තුන් කෝටියක්‌ ගිලී..

April 2, 2017 at 12:11 am | lanka C news
ආලාපාලූවෙක් කොළඹ රජයේ ඉඩමකින් තිස්‌තුන් කෝටියක්‌ ගිලී..

කොළඹ ඩී. ආර්. විජයවර්ධන මාවතේ පිහිටි අක්‌කර දෙකකට වැඩි ඉඩමක්‌ පෞද්ගලික සමාගමකට බදු දීමට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියෙන් පියවර ගෙන ඇත්තේ ඉඩමේ තක්‌සේරු වටිනාකමින් රුපියල් තිස්‌තුන් කෝටියක්‌ ආණ්‌ඩුවට අහිමිවන පරිදි බව විශේෂ විමර්ශනයකින් අනාවරණය වී තිබේ.

ප්‍රබල දේශපාලන මැදිහත්වීමක්‌ මත ගනුදෙනුව සිදුවන බව විශ්වාස කටයුතු ආරංචි මාර්ගයකින් දැන ගැනීමට ඇත. පනස්‌ වසරක කාලයකට බදු දීම සඳහා ඉඩම තක්‌සේරු කර ඇත්තේ රුපියල් දශලක්‍ෂ 3620 කට වන අතර ඉඩම බදු ගැනීමට අපේක්‍ෂා කරන පෞද්ගලික සමාගම 2009 වසරේ සිට වරින්වර රුපියල් දශලක්‍ෂ 557 ක්‌ අත්තිකාරම් වශයෙන් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට ගෙවා ඇත.

අත්තිකාරම් මුදලකට පොලියක්‌ එකතු කිරීමේ ක්‍රමවේදයක්‌ නොමැති නමුත් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය එම රුපියල් දශලක්‍ෂ 557 සඳහා රුපියල් තිස්‌තුන් කෝටි දෙලක්‍ෂ හතළිස්‌ නව දහසක පොලියක්‌ ගණනය කර තිබේ. එලෙස පොලිය ගණනය කර ඇත්තේ සියයට 12 පොලී අනුපාතයටය.

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපති ආචාර්ය ජගත් මුණසිංහ මහතා එම පෞද්ගලික සමාගමට ලිපියක්‌ මගින් දන්වා ඇත්තේ රුපියල් තිස්‌තුන් කෝටියකට අධික එම පොලිය සහ අත්තිකාරම් මුදල අඩු කර ඉතිරි මුදල ගෙවා ඉඩම ලබාගන්නා ලෙසය.

– දිවයින

18 views
Main News