ආසියාවේ හොදම මුදල් ඇමතිට ඉලක්කම් වරදී.. පාර්ලිමේන්තුව උණුසුම්..

February 9, 2017 at 11:20 am | lanka C news
ආසියාවේ හොදම මුදල් ඇමතිට ඉලක්කම් වරදී.. පාර්ලිමේන්තුව උණුසුම්..

පාර්ලිමේන්තුවේ ඇතිව තිබෙන උණුසුම් තත්වයක් හේතුවෙන් කතානායක කරු ජයසුරිය මහතා සභාව විනාඩි 10කට කල් දමනු ලැබීය.

මුදල් පනත් කෙටුම්පත් කිහිපයක් සම්බන්ධයෙන් වූ මතබේදත්මක තත්වයක් හේතුවෙන් මෙමේ පාර්ලිමේන්තුව උණුසුම් විය.

ඊයේ දිනයේදී මුදල් ඇමති රවි කරුණානායක මහතා විසින් ඉදිරිප්ත කරන ලද යෝජනා කිහිපයක් සම්මත කර ගැනීමට නොහැකි වූයේ ඒවායේ දිනයන් වැරදී තිබීම හේතුවෙනි.

රේගු ආඥා පනත, විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බදු පනත, සුරාබදු ආඥා පනත ආදියට අදාල සංශෝධනවලට අදාල යෝජනාවන්හි දින මෙසේ වැරදී තිබූ අතර ඒවාට යොදා තිබුවේ ගිය වසරේ දිනයන්ය.

මෙම යෝජනා සම්මත කර ගැනීමට නියමිතය තිබුනේ ඊයේ දිනයේය.

ආසියාවේ හොදම මුදල් ඇමතිවරයා ලෙස මුදල් ඇමති රවි කරුණානායක මහතා මෑතකදී නම් කරනු ලැබීය.

52 views
Main News