ආසියාවේ හොදම මුදල් ඇමති පිලිගන්න පාර්ලිමේන්තුවේ උත්සවයක්..

April 6, 2017 at 1:20 pm | lanka C news
ආසියාවේ හොදම මුදල් ඇමති පිලිගන්න පාර්ලිමේන්තුවේ උත්සවයක්..

ආසියා පැසිෆික් කලාපීය හොදම මුදල් ඇමති ලෙස ‘ද බෑන්කර්’ සගරාව විසින් සම්මාන ලබා දී තිබෙන මුදල් ඇමති රවි කරුණානායක මහතා පිලිගැනීම වෙනුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවේදී පිලිගැනීමේ අවස්ථාවක් පැවැත්විනි.

එක්සත් ජාතික පක්‍ෂ මැති ඇමතිවරුන් විසින් මෙම අවස්ථාව සංවිධානය කර තිබින.

124 views