ආහාර නිෂ්පාදන ජාතික වැඩසටහන මගින් පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ වැඩසටහන් රැසක්..

December 19, 2018 at 2:03 am | lanka C news
ආහාර නිෂ්පාදන ජාතික වැඩසටහන මගින් පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ වැඩසටහන් රැසක්..

ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ තිරසර සංවර්ධන අංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක ආහාර නිෂ්පාදන ජාතික වැඩසටහන ඔස්සේ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය කේනද්‍රකරගනිමින් කෘෂි වැඩසටහන් කිහිපයක් ක්‍රියාත්මක විය.

පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය රටේ කෘෂිකර්මාන්තය සඳහා ඉහළ දායකත්වයක් සපයන දිස්ත්‍රික්කයක් වේ. රටේ සංවර්ධන ක්‍රියාාවලිය තුළ කෘෂිකර්මාන්තය උපයෝගී කර ගැනීමේ අරමුණෙන් විවිධ වූ සංවර්ධනමය වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක වේ. විදේශ විනිමය ඉතිරි කර ගැනීම, නිෂ්පාදන නියදම අඩුකර ගැනීම, පාරිභෝගිතයන්ට සහන සැලසීම සඳහා පරිසර හිතකාමීව දේශීය දෙමුහුම් මිරිස් බීජ නිෂ්පාදනය කිරීම සහ හඳුන්වාදීම, තරුණ තරුණියන් කෘෂිකර්මයට ආකර්ෂණය කර ගැනීම සඳහා සරල කෘෂි උපකරණ හඳුන්වාදීම සහ ජල පොම්ප ක්‍රියාකරවීමට සූර්යබල ශක්තිය යොදා ගැනීම සඳහා සංකේතාත්මක ආකාරයෙන් විවෘත කිරීම් සිදු විය.

පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ වර්ෂයකට මිරිස් හෙක්ටයාර 750ක් පමණ වගාවක් ස්ථාපිත කරන අතර එයින් 90%ක් ම කල්පිටිය අර්ධද්වීපය තුළ වගා කරන අතර එයින් ද 75%කට වැඩි වගාවක් ස්ථාපිත වනුයේ ආනයනය කරන දෙමුහුම් මිරිස් ප්‍රභේදවලිනි. ශ්‍රී ලංකාව වාර්ෂිකව දෙමුහුම් මිරිස් බීජ හා මිරිස් ආනයනය සඳහා රුපියල් මිලියන 7500කට අධික මුදලක් වැය කරනු ලබයි. මෙම ගැටලුවට සාර්ථක වූ විසඳුමක් වශයෙන් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව ඵෂක්‍්‍යශශ1 නමින් දේශීය දෙමුහුම් මිරිස් ප්‍රභේදයක් නිෂ්පාදනය කර ඇත. මෙම ප්‍රභේදය සාමාන්‍ය මිරිස් වර්ග සහ විදේශීය දෙමුහුම් ප්‍රභේදවලට වඩා වැඩි අස්වැන්න, කෘමි රෝගවලට දක්වන ප්‍රතිවිරෝධීතාව, වෙළඳපොළ මිල වැඩි වීම ආදී ගුණාංගවලින් පරිපූර්ණ වූවක් නිසා ගොවීන් අතර ජනප්‍රිය ව ඇති මිරිස් බීජයක් වශයෙන් ු දෙමුහුම් මිරිස් බීජ හඳුනාගන්නා ලදී. දෙමුහුම් විදේශීය මිරිස් බීජ කිලෝවක් රුපියල් 100 000,00 වුවත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ නිෂ්පාදිත කිලෝ 01 ක මිල රුපියල් 60 000.00 ක් වේ. එක් වර්ෂයක් තුළ කන්න දෙකක් වගා කිරීමේ ශක්‍යතාවය මෙම දෙමුහුම් බීජය සතුවීම විශේෂක්වයකි. මේවා පරාගණය වැනි කටුයතු කාන්තාවන්ට ඉතා පහසුවෙන් කළහැකි බැවින් කාන්තා දායකත්වය ද උපරිමයෙන් යොදා ගැනීම සිදු කළ හැක. මෙම දෙමුහුම් බීජ පැළ ගොවීන් අතර බෙදාදීම පුත්තලම නගරය කේත්ද්‍රකරගෙන සිදු කරන ලදී. මේත් සමඟ ම මෙම බීජ වගා කළ හැකි ආරක්ෂිත ගෘහ 10ක් ගොවීන් වෙත ප්‍රදානය කිරීම කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කරන ලදී.

එමෙන් ම තරුණ තරුණියන් කෘෂිකර්මයට ආකරෂණය කර ගැනීම සඳහා සරල ගොවි උපකරණ හඳුන්වා දීම පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ කල්පිටියේ දී සිදු කරන ලදී. පුත්තලම දිස්ත්්‍රක්කය තුළ සිදුකරනු ලබන කෘෂිකාර්මික කටුයතු සඳහා සරල උපකරණයක් වශයෙන් භාවිතා වන්නේ උදැල්ල වේ. විශේෂයෙන් වල්පැළ උදුඵ ගැම සඳහා උදැල්ල භාවිතා කිරීම අධික ශ්‍රමය වැයවන්නක් ද වේ. ඒ සඳහා සුදුසු විකල්පයක් වශයෙන් නිෂ්පාදන වියදම අවම කර ගනිමින් , ශ්‍රම හිගයට පිළියම් වශයෙන් ගුණාත්මකබවින් සහ ඉහළ කාර්යක්ෂමතාවයේ ඉහළ උපකරණ කට්ටල ගොවීන්ට හඳුන්වා දීම සිදු විය. එම උපකරණ 200ක් ගොවීන් අතර බෙදා දීම ද මෙදින සිදු විය.

පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ යල සහ මහ වර්ෂාවත් සමඟ කරන සාම්ප්‍රදායි ගොවිතැන් රටාවට අමතරව එළව`ඵ සහ පලතුරු වගාව ජල සම්පාදනය යටතේ ඉතා සාර්ථකව පවත්වා ගෙන යයි. එහි දී මෙම ජල පොම්ප ක්‍රියාකරවීමට විදුලි බලය, ඩීසල් භූමිතෙල් විශාල ලෙස යොදා ගනු ලබයි. එහි අවසාන ප්‍රතිඵල වශයෙන් පරිසර හානිය මෙන් ම නිෂ්පාදන වියදමේ ඉහළ යෑමක් දක්නට ලැබේ. මෙම ගැටලු සඳහා සාර්ථක විසඳුම් වශයෙන් 180 උ ට වැඩි සූර්ය පැනල හඳුන්වා දීම සිදුවිය. ඒ ඔස්සේ රුපියල් 7.500 ක වූ විදුලි බිල රුපියල් 500 දක්වා අවම කර ගැනීමේ හැකියාව ඇත. එමෙන් ම ගොවි ප්‍රජාවගේ අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා අඟල් 2 ජල පොපම් 50ක් හා අඟල් 1 ජල පොම්ප 15ක් 50% ප්‍රතිලාභ දායකත්වය මත ලබා දීම සඳහා කටයුතු ද පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ නොරොච්චෝලේ කේන්ද්‍රකරගනිමින් සිදු විය.

– භාරත ප‍්‍රභාෂණ

30 views
Main News