ආහාර හිගයක් එනවා.. මඤ්ඤොක්කා වවන්නැයි කෘෂිකර්මයෙන් ගොවීන්ට දන්වයි..

February 23, 2017 at 8:02 am | lanka C news
ආහාර හිගයක් එනවා.. මඤ්ඤොක්කා වවන්නැයි කෘෂිකර්මයෙන් ගොවීන්ට දන්වයි..

ඉදිරියේදී ඇතිවන දරුණු නියගයෙන් ඇතිවන ආහාර හිගයට මුහුණ දීමට මඤ්ඤොක්කා වගා කරන ලෙස රට පුරා බොහෝ ප‍්‍රදේශවල කලාප කෘෂිකර්ම නිලධාරීන් විසින් ගොවීන් දැනුවත් කරමින් සිටිති.

ඒ සදහා ඇතැම් ප‍්‍රදේශවල නව මඤ්ඤොක්කා ප‍්‍රභේද දඩු කැබලිද බෙදා දෙමින් ඇති අතර බතල ආදී අල වර්ග වැඩි වශයෙන් වගා කරන්නැයි උපදෙස් දෙමින්ද සිටිති.

376 views
Main News