ආ‌යෝ‌ජන මණ්ඩලය හංස ගීය ගයයි.. සිංගප්පූරුවට දෙන්න යයි..

September 29, 2016 at 7:05 am | lanka C news
ආ‌යෝ‌ජන මණ්ඩලය හංස ගීය ගයයි.. සිංගප්පූරුවට දෙන්න යයි..

අද වන විට ශී‍්‍ර ලංකා ආ‌යෝ‌ජන මණ්ඩලයේ කටයුතු 90% පමණ පහල බැස ඇ‌තැයි එහි සේවකයන් කියති.

සාමාන්‍යයෙන් මසකට ව්‍යපෘති හතලිහක් පමණ අනුමත කරල මේ වන විට ආ‌යෝ‌ජන මණ්ඩලය නව පාලනය යටතේ ව්‍යාපෘති හතරකට පල්ලම් බැස ඇ‌තැයිද ඔවුන් කියති.

මේ වන විට ආ‌යෝ‌ජන මණ්ඩලය සිංගප්පූරැ සමාගමකට පැවරීමේ උත්සාහයක් ඇතැයිද වාර්තා වන අතර වත්මන් සභාපතිවරයාට ඉල්ලා අස්වන්නැයි අගමැතිවරයා විසින් දන්වා ඇතැයිද වාර්තා වෙයි.

24 views
Main News