ඇදකුද නෑ කෙලින් කතාව.. මහින්ද-ලසන්ත දුරකතන සංවාදය ගැන මහින්ද කෙලින්ම කියයි..

December 22, 2016 at 10:00 am | lanka C news
ඇදකුද නෑ කෙලින් කතාව.. මහින්ද-ලසන්ත දුරකතන සංවාදය ගැන මහින්ද කෙලින්ම කියයි..

තමන් සහ මාධ්‍යවේදී මාධ්‍යවේදී ලසන්ත වික‍්‍රමතුංග අතර සිදු වූ දුරකතන සංවාදයක් අනර්තර්ජාලයේ පලවීම සම්බන්ධයෙන් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා අදහස් පල කරයි.

34 views