ඇමතිකමෙන් යන්න කිරිඇල්ල හිත හදාගනී.. අමාත්‍යංශයේ කොට්ට පැදුරු අකුලාගනී..

March 26, 2017 at 2:10 pm | lanka C news
ඇමතිකමෙන් යන්න කිරිඇල්ල හිත හදාගනී.. අමාත්‍යංශයේ කොට්ට පැදුරු අකුලාගනී..

සිදුවීමට ඇති කැබිනට් සංශෝධනයේදී තම ඇමති ධුරය වෙනස් වන්නේ යයි විශ්වාසයෙන් ඇමති ලක්‍ෂමන් කිරිඇල්ල ඊට සුදානම් වෙමින් ඇති බව අමාත්‍යංශ ආරංචි මාර්ග කියයි.

දැනටමත් ඔහු සිය අමාත්‍යාංශයේ ඇති ලිපිගොණු ආදිය ඉවත් කරමින් සිටින බවද වාර්තා වෙයි.

32 views
Main News