ඇමතිගේ නිවසේ බිම අතුරන්න මහා කුඹුක් සංහාරයක්.. කුඹුක් ගස් 150ක් කපන්න ලකුණු කරයි..

August 19, 2018 at 11:20 am | lanka C news
ඇමතිගේ නිවසේ බිම අතුරන්න මහා කුඹුක් සංහාරයක්.. කුඹුක් ගස් 150ක් කපන්න ලකුණු කරයි..

ඇමතිවරයෙකුගේ නිවසේ බිම ඇතිරීම සදහා කුඹුක් ලී වෙනුවෙන් කුඹුක් ගස් 150ක් පමණ කපා දැමීමට සූදානම් වන්නේ යයි තොරතුරු සමජ ජාලාවන්හි සංසරණය වෙයි.

කුරුණෑගල පොල්පිතිගම කුඹුක්කඩවල වැවු බැම්මේ ඇති කුඹුක් ගස් කපා දැමීම සදහා මේ වන විටත් සලකුණු කර ඇති බවටද සදහන්ය.

643 views
Main News