ඇමතිනී පවිත‍්‍රා IDH රෝහලේ දැඩි සත්කාර ඒකකයට ඇතුළු කරයි..

January 28, 2021 at 10:02 pm | lanka C news
ඇමතිනී පවිත‍්‍රා IDH රෝහලේ දැඩි සත්කාර ඒකකයට ඇතුළු කරයි..

කොරෝනා ආසාදිතව සිටින සෞඛ්‍ය ඇමතිනි පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මිය කොළඹ IDH රෝහලේ දැඩි සත්කාර ඒකකයට ඇතුළත් කර තිබේ.

කොරෝනා ආසාදනය සමග ඇයට ඇතිව තිබෙන උණ තත්වයක් හා ශ්වසනාබාදයක් උත්සන්න වීම හේතුවෙන් මෙම පියවර ගෙන ඇත.

ආසාදිත ඇමතිතිය හික්කඩුවේ හෝටලයක නිරෝධායන ලක් වෙමින් සිටියාය.

115,492 views