ඇමති අජිත් පෙරේරා මහ මඩවලක එරේ.. ආරක්‍ෂකයන් කොට දමා ගොඩට ඇද බේරාගනී…[Video]

February 18, 2019 at 9:20 am | lanka C news
ඇමති අජිත් පෙරේරා මහ මඩවලක එරේ.. ආරක්‍ෂකයන් කොට දමා ගොඩට ඇද බේරාගනී…[Video]

ඇමති අජිත් පී පෙරේරා මහතා බණ්ඩාරගම වැවක මඩේ එරී ගොස් ගොඩ ඒමට බැරිව සිටියදී ඇමති ආරක්‍ෂකයන් විසින් ඔහුව ගොඩගෙන තිබේ.

වැවේ ප‍්‍රතිසංසකරණ කටයුතු නිරීක්‍ෂණය සදහා ගිය ඇමතිවරයා දණහිසද පසුකරගෙන මඩේ එරී තිබූ අතර ඔහුගේ ආරක්‍ෂකයන් විසින් පරිශ‍්‍රමයක් දරා ඇමකිවරයා ගොඩගෙන ඇත.

139 views