ඇමති අර්ජුන හා සහෝදරයා කැබිනෙට්ටුවත් රවටා මාසයකදී තෙල් සංස්ථාවට කෝටි 108ක් පාඩු කරලා..

September 16, 2017 at 3:50 pm | lanka C news
ඇමති අර්ජුන හා සහෝදරයා කැබිනෙට්ටුවත් රවටා මාසයකදී තෙල් සංස්ථාවට කෝටි 108ක් පාඩු කරලා..

ඛනිජ තෙල් ඇමති අර්ජුන රණතුංග විසින් කැබිනට් මණ්ඩලයද නොමග යවමින් එක් මාසයක් තුල ඇමතිවරයා හා ඔහුගේ සහෝදරයා විසින් තෙල් සංස්ථාවට කෝටි සියයකට වඩා වැඩි පාඩුවක් සිදු කර ඇති බව එජාපයට හිවත් වෙබ් අඩවියක් වාර්තා කරයි.

එම වාර්තාව මෙතනින්

46 views