ඇමති මලික්ගේ සංවර්ධන උපායක් ඇනගනී.. ඇමරිකාව ගිවිසුමක් තහනම් කරයි..

January 17, 2017 at 12:23 am | lanka C news
ඇමති මලික්ගේ සංවර්ධන උපායක් ඇනගනී.. ඇමරිකාව ගිවිසුමක් තහනම් කරයි..

ජාත්‍යන්තර වෙලද කටයුතු හා සංවර්ධන උපාය මාර්ග ඇමති මලික් සමරවික‍්‍රම ඇමරිකානු සමාගමක් හා අත්සන් කරන ලද ගිවිසුමක් අත්හිටුවා තිබේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් සිරස රූපවාහිනිය සම්පූර්ණ විස්තරයක් සිය ප‍්‍රවෘත්ති විකාශණය අතරේ ඉදිරිපත් කලේය.

40 views
Main News