ඇමති සනත් නිශාන්ත ‘ලංකාභිමානී, ජාතිකාභිමානී, දේශපාලන විද්‍යා දර්ශන ශිරෝමනී ගෞරව’ සම්මානයෙන් පුදයි..

February 7, 2021 at 3:29 am | lanka C news
ඇමති සනත් නිශාන්ත ‘ලංකාභිමානී, ජාතිකාභිමානී, දේශපාලන විද්‍යා දර්ශන ශිරෝමනී ගෞරව’ සම්මානයෙන් පුදයි..

ග්‍රාමීය හා ප්‍රාදේශීය පානීය සම්පාදන ව්‍යාපෘති සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය සනත් නිශාන්ත පෙරේරා මහතාට ‘ලංකාභිමානී, ජාතිකාභිමානී, දේශපාලන විද්‍යා දර්ශන ශිරෝමනී ගෞරව සම්මානය පිරිනමා ඇත.

මේ එම අවස්ථාවේ පින්තූරයි.

37,922 views
Main News