ඇමති සුසිල් 180කින් හැරේ.. විපක්‍ෂයනට ගිය අරුන්දිකටත් චෝදනා කරමින් දැන් කියන කතාව මෙන්න.. [Video]

September 23, 2017 at 2:18 am | lanka C news
ඇමති සුසිල් 180කින් හැරේ.. විපක්‍ෂයනට ගිය අරුන්දිකටත් චෝදනා කරමින් දැන් කියන කතාව මෙන්න.. [Video]

ඇමති සුසිල් ප්‍රෙම්ජයන්ත් මහතා ආණ්ඩුවෙන් ඉවත් වී විපක්‍ෂට යන බවට පසුගිය දිනවල දිගින් දිගටම වාර්තා පල වුණද කොළඹදී පැවති උත්සව සභාවකින් පසුව ඇමතිවරයා මධ්‍යෙ වෙත කියා සිටියේ මෙවන් අදහසකි.

22 views
Main News