ඉංග්‍රිසි භාෂාවට වඩා ලෝකයේ චින භාෂාව ඉදිරියට ඇවිත්.. චින භාෂාව ඉගෙන ගත්තොත් රැකියා ලැබෙයි..

March 1, 2019 at 4:40 pm | lanka C news
ඉංග්‍රිසි භාෂාවට වඩා ලෝකයේ චින භාෂාව ඉදිරියට ඇවිත්.. චින භාෂාව ඉගෙන ගත්තොත් රැකියා ලැබෙයි..

එක්සත් ජාතික පක්ෂය තුල දෙවන පෙල ශක්තිමත් නායකයින් රැසක් සිටින බව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජාතික සංවිධායක සහ වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යය නවින් දිසානායක මහතා පැවසිය.

නවින් දිසානායක අමාත්‍යයවරයා ඒ බැව් කියා සිටියේ තලවකැලේ විද්‍යා සේකර ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ  රු මිලියන 8 ප්‍රතිපාදන යටතේ  ඉදි කරන ලද ගොඩනැගිල්ල සිසු අයිතියට පත් කිරිමෙන් අනතුරුව පැවති ජන හමුවේදිය.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායක  අග්‍රාමාත්‍යය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ දෙවන පෙල ශක්තිමත් නායකයින් සමග වත්මන් රජය ශක්තිමත් ලෙස පවත්වාගෙන අතරතුර එක්සත් ජාතික පක්ෂයද ශක්තිමත් කිරිමට පියවර ගෙන ඇති බවයි.

දේශාපලඥයන් විවිධ මත දරන පුද්ගලයන් බවත්, ඇතැම් දේශාපාලඥයන් කපටිකමින් ජන්ද දායකයින් මුලා කර ජන්දය ලබා ගන්නා පිරිසක් බව අමාත්‍යය නවින් දිසානායක මහතා කියා සිටියි.

ඉංග්‍රිසි භාෂාවට වඩා ලෝකයේ චින භාෂාව ඉදිරියට පැමිණ ඇති බවත්, චින භාෂාව ඉගෙන ගැනිම තුලින් රැකියා ලබා ගැනිමේ අවස්තාව උදාවන බව නවින් දිසානායක මහතා කියා සිටි.

රාජ්‍යය නිලධාරින් රැසක් මේ වන විටත් චින භාෂාව ඉගෙන ගනිමින් සිටින බවත්, නුවරඑලිය ගාමිණිදිසානායක අභ්‍යාස ආයතනයේ දැනට ඉගෙන්විම් කටයුතු කරන ඉංග්‍රිසි භාෂාවට අමතරව චින භාෂාව ඉගෙන්විමට කටයුතු කරන බව අමාත්‍යය නවින් දිසානායක මහතා කියා සිටියේය.

– හැටන් රංජිත් රාජපක්ෂ

240 views
Main News