ඉතිරි ණය වාරිකය දෙන්න නම් දේශීය ආදායම් පනත සම්මත කර ඩොලර් මිලියන 200ක් මිලට ගන්නැයි IMF දන්වයි..

April 15, 2017 at 3:26 am | lanka C news
ඉතිරි ණය වාරිකය දෙන්න නම් දේශීය ආදායම් පනත සම්මත කර ඩොලර් මිලියන 200ක් මිලට ගන්නැයි IMF දන්වයි..

ණය වාරිකය මුදා හැරීමට නම් දේශීය ආදායම් පනත කඩිනමින් සම්මත කිරීම හා මහ බැංකු සංචිත සදහා දෙමසකදී ඩොලර් මිලියන 200ක් වෙළඳපොළෙන් මිලදී ගැනීම කල යුතු යයි ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදල විසින් ශ‍්‍රී ලංකාවට දන්වා ඇත.

මෙම කොන්දේසි සම්පූර්ණ කිරීමෙන් පසු තුන්වැනි ණය වාරිකය ලබා දීමට වූ යෝජනාව අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කිරීමටද පාලක මණ්ඩලය තීන්දු කර තිබේ.

අදාල දැනුම් දීම අනුව රජය කෙටුස්පත් කරන ලද දේශීය ආදායම් පනත නීති කෙටුම්පත් සම්පාදක වෙත යවා ඇති අතර ඊට දේශීය ආදායම් වෘත්තිය සමිති දැඩි විරෝධය පල කර ඇත.

දෙවැනි කොන්දේසිය සම්පුර්ණ කිරීමට මේ වන විටත් මහ බැංකුව විවෘත වෙළෙඳපොළෙන් ඩොලර් මිලියන 150ක් පමණ මිලදී ගෙන ඇත.

49 views
Main News