ඉන්දන මිල සූත‍්‍රය තෙල් මිල වැඩි කිරීමට පමණයි.. අඩු කිරීමට බෑ..

April 18, 2018 at 12:00 pm | lanka C news
ඉන්දන මිල සූත‍්‍රය තෙල් මිල වැඩි කිරීමට පමණයි.. අඩු කිරීමට බෑ..

ඉන්ධන මිල සූත‍්‍රයක් හදුන්වා දීමට යන්නේ ඉන්ධන මිල ඉහල දැමීමට පමණක් බවත් මිල පහල දැමීමට සූත‍්‍රයක් හදුන්වා නොදුන් බවත් පාරිභෝගික අයිතීන් සුරැකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරය පවසයි.

මේ බව සදහන් කරමින් එම සංවිධානය විසින් ඛණිජ තෙල් සංවර්ධන අමත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා වෙත යොමු කරන ලද ලිපිය මෙහි දැක්වෙයි.

ලේකම් ,
ඛනිජතෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමත්‍යාංශය
කොළඔ 09

ඉන්ධන මිල සදහා හදුන්වාදීමට නියමිත ඉන්ධන මිල සූත්‍රය සම්බන්ධව

ලෝක වෙළද පොලේ ඉන්ධන මිල ඉහළ යාම නිසා මෙරට ඉන්ධන මිල  ඉහළ දැමීම අරමුණුකොට ගෙන ඔබ අමාත්‍යංශය විසින් ඉන්ධන මිල සූත්‍රයක් මැයි 01 වන දා සිට හදුන්වා දීම සදහා කටයුතු කරන බව අප සංවිධානයට දැන ගැනීමට ලැබී ඇත.

ලෝක වෙළදපොලේ ඉන්ධන මිල ගණන් සීග්‍රයෙන් පහළ ගිය අවස්ථාවේ ඔබ අමාත්‍යාංශය නිහඩ පිළිවෙතක් අනුගමනය කරද්දී ඉන්ධන මිල පහත දැමීම සදහා මිල සූත්‍රයක අවශ්‍යතාවය අවධාරණය කරන ලද්දේ අප සංවිධානය වන අතර එම අවස්ථාවේ ඔබ අමාත්‍යංශයේ අදහස වූයේ ඉන්ධන මිල සූත්‍රයක් මෙරට ක්‍රියාත්මක කිරීම ප්‍රායෝගික නොවන බවයි.

ලෝක වෙළද පොලේ ඉන්ධන මිල අඩු වන අවස්ථාවේදී ප්‍රයෝගික නොවන එහෙත් ලෝක වෙලදපොලේ ඉන්ධන මිල වැඩිවන අවස්ථාවේදී ඔබ විසින් හදුන්වාදීමට සූදානම් වන මිල සූත්‍රය පිළිබඳව අප සංවිධානයට බලවත් සැකයක් පවතින බැවින් ඔබ අමාත්‍යංශය විසින්  මැයි 01 වන දා සිට හදුන්වා දීමට සූදානම් වන මිල සූත්‍රය සම්බන්ධයෙන් මෙරට පාරිභෝගිකයන් දැනුවත් කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිමි.

රංජිත් විතානගේ
සභාපති
පාරිභෝගික අයිතීන් සුරැකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරය

656 views
Main News