ඉන්දියාවට අසාධ්‍යයි.. ඊයේ ආසාදිතයන්ගෙන් ලොව දෙවැනි තැනට පත්වෙයි..

July 19, 2020 at 8:40 am | lanka C news
ඉන්දියාවට අසාධ්‍යයි.. ඊයේ ආසාදිතයන්ගෙන් ලොව දෙවැනි තැනට පත්වෙයි..

ඊයේ දිනය තුළ ඉන්දියාවේ කොරෝනා ආසාදිතයන් 37,000 ඉක්මවූ ප්‍රමාණයක් වාර්තා වී ඇත.

එය ඊයේ දිනය තුළ ලොව වාර්තා වන දෙවැනි වැඩිම ආසාදිත ප්‍රමාණයයි.

ඇමරිකාවෙන් ඊයේ දිනය වාර්තා වූ ආසාදිත ප්‍රමාණය 63,000 ඉක්මවා තිබේ.

ඊයේ දිනයේ ඇමරිකාවෙන් මරණ 813 ක් සහ ඉන්දියාවෙන් මතක් 543ක් ද වාර්තා වී ඇත.

ඊයේ දිනය තුල ලොව පුරා නව ආසාදිතයන් 224,000 ඉක්වමා වාර්තා වී ඇති අතර මේ වන විට ලොව පුරා කොරෝනා ආසාදිතයන් මිලියන 14 ඉක්මවා තිබේ.

189 views
Main News