ඉන්දියාවට මාරාන්තිකයි.. දිනක ආසාදිතයන් පනස්දහස පනී.. මරණ ඇමරිකාවද පන්නයි..

July 27, 2020 at 8:40 am | lanka C news
ඉන්දියාවට මාරාන්තිකයි.. දිනක ආසාදිතයන් පනස්දහස පනී.. මරණ ඇමරිකාවද පන්නයි..

ඊයේ දිනයේ ඉන්දියාවෙන් කොරෝනා ආසාදනයෙන් 50,000 ක් ඉක්මවූ ප්‍රමාණයක් වාර්තා වී ඇත.

ඉන්දියාවෙන් ඊයේ දිනයේදී වාර්තා වූ මරණ ප්‍රමාණය 716ක් වන අතර එම ප‍්‍රමාණය ඊයේ දිනයේ ඇමරිකාවේ මරණ ප්‍රමාණය ද ඉක්මවා යාමකි.

එමෙන්ම ඇමරිකාවට වඩා ඉන්දියාවේ අසාදිතයන් ඊයේ අඩුවී ඇත්තේ 6,000 කින් පමණි.

ඉන්දියාව මේ වන විට ආසාදිතයන් දාහතර ලක්ෂයක් ම වාර්තා කර කර ඇත.

ඊයේ දිනය තුළ පමණක් ලොව පුරා කොරෝනා ආසාදිතයන් 216,000ක් වාර්තා වී ඇත.

407 views
Main News