ඉන්ධන අර්බුදයේ.. සිපේට්කෝ ඩොලර් ඉල්ලයි.. චීනය-ජපානය බෑ කියයි.. ජාත්‍යන්තර පුද්ගලික සමාගම්වලින් ඉල්ලයි..

June 20, 2021 at 3:00 pm | lanka C news
ඉන්ධන අර්බුදයේ.. සිපේට්කෝ ඩොලර් ඉල්ලයි.. චීනය-ජපානය බෑ කියයි.. ජාත්‍යන්තර පුද්ගලික සමාගම්වලින් ඉල්ලයි..

ඉන්ධන ලබා ගැනීම සඳහා රාජ්‍ය බැංකු දෙකකින් ලබා ගන්නා ලද ණය පොලිය පියවීම සඳහා රජය විසින් ජාත්‍යන්තර පෞද්ගලික ණය දෙන ආයතන වලින් ඩොලර් බිලියනයක ණයක් ගැනීමට සුදානමින් සිටින බව සති අන්ත ඉංග්‍රීසි පුවත්පතක් වාර්තා කරයි.

මෙසේ ලබාගන්නා මුදල් මහජන බැංකුවට සහ ලංකා බැංකුවට තෙල් සංස්ථාව විසින් ගෙවීමට ඇති ණය පොලියෙන් කොටසක් ගෙවීමට යොදවනු ඇතැයිද එම වාර්තාවල සඳහන්ය.

අඩු පොලී අනුපාතික යටතේ මෙම ණය මුදල ලබා ගනීමට බලශක්ති අමාත්‍යංශය චීන හා ජපාන බැංකු සමග සිදු සාකච්ඡා කර ඇති නමුත් මෙරට පවතින මුල්‍ය අර්බුදය නිසා එම සාකච්ඡා බොහෝ දුරට අසාර්ථක වී ඇතැයි ද වාර්තාවේ තවදුරටත් දැක්වෙයි.

80,943 views

25 Comments to “ඉන්ධන අර්බුදයේ.. සිපේට්කෝ ඩොලර් ඉල්ලයි.. චීනය-ජපානය බෑ කියයි.. ජාත්‍යන්තර පුද්ගලික සමාගම්වලින් ඉල්ලයි..”

  1. Felix says:

    Two names are given. In the end China will give but not free, they need a secured properties from Colombo

  2. ABA says:

    ණය ,ණය ,ණය , මෙහෙමත් ජාතියක් ,මහාලොකු ජාතික අභිමානය ,කතාවනම් ………..

  3. අල්ලා says:

    හෙල ජාතික අබිමා..නේ.. ඒ ඒ… 🎵🎶🎵🎵🎸📯