ඉන්ධන මිල ඉහල දැමේ.. නව මිල ගණන් මෙන්න..

March 12, 2019 at 7:44 pm | lanka C news
ඉන්ධන මිල ඉහල දැමේ.. නව මිල ගණන් මෙන්න..

අද මධ්‍යම රාත‍්‍රියේ සිට ක‍්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉන්ධන මිල ඉහල දමා තිබේ.

ඉන්ධන මිල සූත‍්‍රය අනුව මෙම මිල ඉහල දැමීම සිදු කල බව මුදල් ඇමති මංගල සමරවීර මහතා පවසයි.

ඒ අනුව මෙතෙක් රුපියල් 129ක් වූ ඔක්ටෙන් 92 පෙට‍්‍රල් ලීටරට රුපියල් 132 දක්වා රුපියල් 03කින් ඉහල දමා ඇති අතර මෙතෙක් රුපියල් 152ක් වූ ඔක්ටෙන් 95 පෙට‍්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 159 දක්වා රුපියල් 07කින් ඉහල දමා ඇත.

මෙතෙක් රුපියල් 103ක් වූ ඔටෝ ඩීසල් ලීරටයක් රුපියල් 104 දක්වා රුපියලකින්ද මෙතෙක් රුපියල් 126ක් වූ සුපිරි ඩීසල් ලීටරයක් රුපියල් 134 දක්වා රුපියල් 08කින්ද ඉහල දමා ඇත.

224 views
Main News