ඉන්ධන මිල ඉහළ දමයි.. නව මිල ගණන් මෙන්න…. නමුත් ලෝකයේ බොරතෙල් මිල පහල යයි..

August 13, 2019 at 8:00 pm | lanka C news
ඉන්ධන මිල ඉහළ දමයි.. නව මිල ගණන් මෙන්න…. නමුත් ලෝකයේ බොරතෙල් මිල පහල යයි..

අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි පෙට්‍රල් සහ ඩීසල් මිල ගණන් ඉහළ දමා තිබේ.

මාස්පතා ක්‍රියාත්මක වන ඉන්ධන මිල සූත්‍රය අනුව මෙම ඉහළ දැමීම සිදු කර තිබේ. ඒ

අනුව ඔක්ටේන් 92 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් දෙකකින් ඔක්ටේන් 95 වර්ගයේ පෙට්රල් ලීටරයක් රුපියල් හතරකින්ද සුපිරි ඩීසල් ලීටරයක් රුපියල් 3 කින් ඉහළ දමා ඇත.

ඒ අනුව නව ඉන්ධන මිල ගණන් මෙසේය.

Octane 92 Petrol – Rs.138
Octane 95 petrol – Rs.163
Super Diesel – Rs.134

කෙසේ වෙතත් පසුගිය මාසයක කාලයේදී ලෝක වෙලද පලේ ඉන්ධන මිල පහල ගොස් ඇත. Link

425 views
Main News