ඉන්ධන මිල පහල දැමේ.. නව මිල ගණන් මෙන්න..

September 10, 2019 at 8:45 pm | lanka C news
ඉන්ධන මිල පහල දැමේ.. නව මිල ගණන් මෙන්න..

සෑම මසකම 10 වැනිදා ක‍්‍රියාත්මක වන ඉන්ධන මිල සූත‍්‍රය අනුව මෙරට ඉන්ධන මිල අද මධ්‍යම රාත‍්‍රියේ සිට පහල දමා ඇත.

ඔක්ටේන් 92 පෙට්‍රල් ලීටරයක් රුපියලකින්, ඔක්ටේන් 95 පෙට්‍රල් ලීටරයක් රුපියල 02කින්, සුපිරි ඩීසල් ලීටරයක් රුපියල 02කින් පහල දමා ඇති අතර සාමාන්‍ය ඩීසල් මිල පහල දමා නැත.

ඒ අනුව ඔක්ටේන් 92 පෙට්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 137ක්, ඔක්ටේන් 95 පෙට්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 161ක්, සුපිරි ඩීසල් ලීටරයක් රුපියල් 132ක් ලෙස නව මිල ගණන් වෙයි.

26,211 Viewers

4 Comments to “ඉන්ධන මිල පහල දැමේ.. නව මිල ගණන් මෙන්න..”

  1. N P Perera says:

    The election is on the way. This is not a surprise. It will go down oncoming months too.

  2. Razor says:

    All bullshit. Why after 4 years of tenure?

  3. Amila says:

    rupiyala gaha ganin thopilage p*ke

Leave a Comment

Main News