ඉරිදා සිට දඩ වැඩි කර ඇති රථවාහන වැරදි හා දඩ මුදල් මෙන්න…

July 11, 2018 at 9:20 am | lanka C news
ඉරිදා සිට දඩ වැඩි කර ඇති රථවාහන වැරදි හා දඩ මුදල් මෙන්න…

එළැඹෙන 15 වැනිදා සිට රථ වාහන වරද 33 ක් පොලිසිය විසින් නියම කරන ස්ථානීය දඩය ඉහල නංවා ඇත.

2018 ජනවාරි 15 දින නිකුත් කරන ලද අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය අනුව මෙම දඩ මුදල් ඉහල නැංවීම සිදු කර ඇත.

එමෙන්ම මෙතෙක් එම දඩය ගෙවීම සදහා පැවති දින 14ක කාලය දින 28ක් දක්වා දිගු කර ඇති අතර ඒ සදහා සුළු ප‍්‍රමාද ගාස්තුවත්ද අය කෙරෙයි.

ඒ අනුව දඩ මුදල ඉහල නැංවෙන වරදවල් මෙසේය.

1,303 views
Main News