ඉල්ලා අස්වූ රවීට සියළු බලතල සහිත අනියම් ඇමතිකමක්.. සියළු තොරතුරු මෙන්න…

September 1, 2017 at 10:40 am | lanka C news
ඉල්ලා අස්වූ රවීට සියළු බලතල සහිත අනියම් ඇමතිකමක්.. සියළු තොරතුරු මෙන්න…

එල්ල වූ චෝදනා මත ඇමති ධුරයෙන් ඉල්ලා රවි කරැණානායක මහතාට අගමැතිවරයා යටතේ ආර්ථික හා රාජ්‍ය සැලසුම් ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යාංශය යටතේ ප්‍රධාන තනතුරක් ලබා දී ඇත.

මෙම තනතුර අනියම් ආකාරයේ ඇමතිකම් ලබා දීමක් වැනි යයිද චෝදනා එල්ල වෙයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් සිරස රූපවාහිනිය ඉදිරිපත් කල වාර්තාවකි මේ.

51 views