ඉල්ලුම වැඩියි.. අදත් විදුලිය කපනවා..- CEB

January 14, 2022 at 7:31 pm | lanka C news
ඉල්ලුම වැඩියි.. අදත් විදුලිය කපනවා..- CEB

අද දිනයේදී ද පැයක පමණ විදුලි කප්පාදුවක් සිදුවනු ඇති බව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය පවසයි.

පද්ධතියේ සැපයුමට වඩා ඉල්ලුම ඉහල යාම මත මෙම පියවර ගැනීමට සිදුව ඇත.

10,188 views

One Comment to “ඉල්ලුම වැඩියි.. අදත් විදුලිය කපනවා..- CEB”

  1. Anuradha says:

    මළදානේ කපනවානම් කපාපිය යකෝ හරියට වේලාවකට මොකක්ද මේ අටමගුල තෝපේ 5.30 සිට 6.30 කියනවා 6,30 සිට 7.30 සහා 7,30 8.30 9.30 නමුත් මේ එක වේලාවක්වත් හරියටම නිෂ්ශිත කරගන්න බැරි තෝපි සර්ටම හරියනවා එක වැඩක්වත් නියම විදියට කරගන්න බැරි නොදකින් මෙහෙමත් කාලකන්ණි ටිකකට රට ගියානේ,

Leave a Comment

Main News