ඊයේ වැඩිම ආසාදිතයන් වැඩිම මරණ ඉන්දියාවෙන්…

August 4, 2020 at 12:00 pm | lanka C news
ඊයේ වැඩිම ආසාදිතයන් වැඩිම මරණ ඉන්දියාවෙන්…

ඊයේ දිනයේ ලොව වැඩිම කොරෝනා ආසාදිතයන් ප්‍රමාණයක් සහ වැඩිම කොරෝනා මරණ ප්‍රමාණයක් ඉන්දියාවෙන් වාර්තා විය.

ඉන්දියාවෙන් ඊයේ වාර්තා වූ කොරෝනා ආසාදිතයන් ප්‍රමාණය 50,629ක් වන අතර මරණ ප‍්‍රමාණය 810කි.

ඉන්දියවෙන් මේ වන විට ආසාදිතයන් ලක්‍ෂ 18 ඉක්මවා වාර්තා වන අතර මරණ 40,000 ආසන්නයේ පවතී.

1,012 views
Main News