ඊලග ජනාධිපතිවරණය 2019දී.. ව්‍යවස්ථාවේ 30(2) වගන්තිය එයයි..

January 11, 2017 at 12:00 pm | lanka C news
ඊලග ජනාධිපතිවරණය 2019දී.. ව්‍යවස්ථාවේ 30(2) වගන්තිය එයයි..

ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 30(2) අනුව “ඔහුගේ ධූර කාලය අවුරුදු 5 වන බැවින්, එම කාලය අවසන් වීමට මාසයකට නොඅඩු මාස 2 කට නොවැඩි කාලයක් තුල ජනාධිපතිවරණයේ ඡන්ද විමසීම පැවත් විය යුතුය”.

එනම් 2019 නොවැම්බර් මස 8 වෙනිදාත් දෙසැම්බර් මස 8 වෙනිදාත් අතර කාලය තුල අනිවාර්යයෙන්ම නව ජනාධිපතිවරයා තේරි පත් වී සිටිය යුතුය.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 30(2) වගන්තියට අනුව 2019 මැද වනවිට ජනාධිපතිවරණය ප්‍රකාශයට පත් කොට 2019 නොවැම්බර් මස 8 වෙනිදාත් දෙසැම්බර් මස 8 වෙනිදාට පෙර නව ජනාධිපතිවරයා තොරා පත් කරගෙන අවසන් කල යුතුය.

එසේනම් ඊලග ජනාධිපතිවරණය ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට තව ඇත්තේ වසර 2 යි මාස කිහිපයකි. මෙය නීති විශාරදයන් ගේ මතයයි.

ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යස්ථාව පහතින්

20 views
Main News